• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

S  1173094910072561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
ได้เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล กับโครงการทิ้งขยะให้มีสุข
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต