• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

S  1173094910072561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
ได้เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล กับโครงการทิ้งขยะให้มีสุข
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต