• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

S  1173094910072561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
ได้เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล กับโครงการทิ้งขยะให้มีสุข
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต