• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประมาณสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประมาณสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู