• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 "สุริยเทพเกมส์"

timeline23072561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 "สุริยเทพเกมส์"
การแข่งขัน เซปักตะกร้อ
ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่