• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 "สุริยเทพเกมส์"

timeline23072561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 "สุริยเทพเกมส์"
การแข่งขัน เซปักตะกร้อ
ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่