• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา

S  1364795723072561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
และโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงและสาเหตุทะเลาะวิวาทอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต