• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา

S  1364795723072561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
และโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงและสาเหตุทะเลาะวิวาทอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต