• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา

S  1364795723072561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
และโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงและสาเหตุทะเลาะวิวาทอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต