• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center

2507256101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ได้จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center
ได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
โดยมี ดร.ประจวบ แก้วเขียว กล่าวรายงานการดำเนินงานตามโครงการ ให้บริการสอน 108 อาชีพ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต