• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center

2507256101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ได้จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center
ได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
โดยมี ดร.ประจวบ แก้วเขียว กล่าวรายงานการดำเนินงานตามโครงการ ให้บริการสอน 108 อาชีพ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต