• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายเลน

timeline 25610724 092317

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายเลน
ณ หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561