• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายเลน

timeline 25610724 092317

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายเลน
ณ หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561