• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

พิธีสมโภชเทียนพรรษา

S  2225766825072561

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561