• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)

2607256102

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ Experts of Korea Research Institute for Vocational Education and Training (KRIVET)
ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต