• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

2607256101

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต