• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

2607256101

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต