• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

2607256101

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต