• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

ส่งมอบร่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

S  1550756708082561 

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ส่งมอบร่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8 สิงหาคม 2561