• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ส่งมอบร่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

S  1550756708082561 

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ส่งมอบร่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8 สิงหาคม 2561