• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

"อาชีวะภูเก็ต รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชินิ"

10082561mm01

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดกิจกรรม "อาชีวะภูเก็ต รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชินิ"
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด