• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการประหยัดและออม

140825610123

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการประหยัดและออม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต