• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

คระผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

17082561011

คระผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้นำพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยคุณแม่อ้อน รวมพรรณพงศ์
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ เมรุวัดโฆษิตวิหาร