• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

คระผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

17082561011

คระผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้นำพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยคุณแม่อ้อน รวมพรรณพงศ์
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ เมรุวัดโฆษิตวิหาร