• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

MOU๑๘๐๘๒๗ 0020

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สถานประกอบการ
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้