• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

MOU๑๘๐๘๒๗ 0020

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สถานประกอบการ
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้