• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

อาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

S  1976731405092561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
อาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561