• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

อาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

S  1976731405092561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
อาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561