• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

อาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

S  1976731405092561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
อาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561