• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

ต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานการเลขานุการ สภาการศึกษา และคณะ

10092561023

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานการเลขานุการ สภาการศึกษา และคณะ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส