• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

timeline 20180908 101334

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 8 กันยายน 2561
ณ ประตูเมืองภูเก็ต