• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

timeline 20180908 101334

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 8 กันยายน 2561
ณ ประตูเมืองภูเก็ต