• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ "บัวหลวงเกมส์"

 

12092561na12

นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นำครูผู้ควบคุมทีมและตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ
"บัวหลวงเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 1 - 9 กันยายน 2561
โดยมีทีมนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน 3 ประเภท มีผลการแข่งขันดังนี้

1. ทีมนักกีฬาเปตอง ครูผู้ควบคุมคือ ครูสิทธิณี ตาดแจ่ม
คู่ผสม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
หญิงเดี่ยว ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
2. ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
3. ทีมนักกีฬาหมากล้อม ครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูปริวัฒน์ ชะลารัตน์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง