• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

"ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"

13092561na

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการฯ ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ดำเนินกิจกรรม "ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"
ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน