• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

21092561012

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561
ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561
ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส และ ห้อง 641 ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต