• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส และ ห้อง 641 ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต