• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

24092561cv01

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
ดร.ประจวบ แก้วเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
นายสุธี ไทยเกิด กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต