• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

24092561cv01

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
ดร.ประจวบ แก้วเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
นายสุธี ไทยเกิด กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต