• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

24092561cv01

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
ดร.ประจวบ แก้วเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
นายสุธี ไทยเกิด กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต