• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ร่วมต้อนรับคณะการประสานงานจากประเทศอินโดนีเซีย

Untitled27092561-1

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมต้อนรับคณะการประสานงานจากประเทศอินโดนีเซีย
ในวันที่ 27 กันยายน 2561
ณ ห้องเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต