• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ

01102561m01

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต