• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ

01102561m01

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต