• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ

01102561m01

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต