• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

พิธียกย่อง เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

17102561m01

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้นำคณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธียกย่อง
เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต