• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

พิธียกย่อง เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

17102561m01

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้นำคณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธียกย่อง
เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต