• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชาตรี คงแป้น

S  17102561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชาตรี คงแป้น
เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561