• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชาตรี คงแป้น

S  17102561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชาตรี คงแป้น
เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561