• Untitled-1.jpg
  • Untitled-12.jpg

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา   NEW

               ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561