• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

22102561x01
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินารถ ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต