• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

22102561x01
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินารถ ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต