• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

22102561x01
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินารถ ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต