• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2410256161 ๑๘๑๐๒๔ 0055
คณะผู้บิรหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต