• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

24102561v012

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต