• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

24102561v012

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต