• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

แสดงความอาลัยต่อคุณแม่ป๋ะสอเอี๋ยน แซ่ตัน

29102561m01

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้ามอบพวงหรีดแสดงความอาลัยต่อคุณแม่ป๋ะสอเอี๋ยน แซ่ตัน
คุณแม่นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
(นายจำเริญ แซ่ตัน) วันที่ 29 ตุลาคม 2561