• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา

S  2874573505112561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561