• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา

S  2874573505112561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561