• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561