• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

โครงการ DIT YOUTH CAMP 2018

07112561ma02

นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ DIT YOUTH CAMP 2018
จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ตามโครงการเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายใน พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2561
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561