• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการ DIT YOUTH CAMP 2018

07112561ma02

นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ DIT YOUTH CAMP 2018
จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ตามโครงการเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายใน พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2561
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561