• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-Go XVII)

 

S  289097807112561

คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้นำนักเรียน นักศึกษาร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-Go XVII)
ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมหญิง (ถ้วยรางวัล / เกียรติบัตร)
   รองชนะเลิศ อันดับ 3 บุคคลหญิง (เกียรติบัตร)
   รองชนะเลิศ อันดับ 4 บุคคลหญิง (เกียรติบัตร)
  รองชนะเลิศ อันดับ 3 ครู-อาจารย์ (เกียรติบัตร)