• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

12112561kid01

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดกระบี่,พังงา,ภูเก็ต)
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561