• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

12112561kid01

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดกระบี่,พังงา,ภูเก็ต)
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561