• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

Screen shot 13112561

ดาวน์โหลด : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้ที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร 076-214818 ต่อ 114

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561