• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

Screen shot 13112561

ดาวน์โหลด : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้ที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทร 076-214818 ต่อ 114

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561