• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

มูลนิธิสตรีนานาชาติ "จัดงาน PLWC'S Luncheon Party"

15112561p01

มูลนิธิสตรีนานาชาติ "จัดงาน PLWC'S Luncheon Party"
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมนี้สมาคมโรงแรมภูเก็ตได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ปวช.1 ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้