• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29

22112561m01

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต