• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29

22112561m01

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต