• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ประจำปี 2561

26112561n01
แผนกคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต และได้รับรางวัลตามรายการดังต่อไปนี้

ระดับ ประชาชนทั่วไป ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร โลห์รางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร โลห์รางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท
ระดับ ม.4-ม.6/ปวช.  ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร โลห์รางวัลจากเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร โลห์รางวัลจากเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท