• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

นายพรภประวิทย์ กองรุณ นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับเงินทุนจากสมาคมผู้ปกครอง

27112561zz01

นายพรภประวิทย์ กองรุณ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้รับเงินทุนจากสมาคมผู้ปกครอง จำนวนเงิน 3000 บาท
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561