• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561

28112561m01

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง