• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561

28112561m01

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง