• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12122561ni01

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561
ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต