• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12122561ni01

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561
ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต