• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561