• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีส่วนหน้าโรงแรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด : ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีส่วนหน้าโรงแรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561