• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562

03012562b01

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต