• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

นายชนกันต์ สมบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กเเละเยาวชนดีเด่น

09012562m.01

นายชนกันต์ สมบูรณ์ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กเเละเยาวชนดีเด่น ได้รับโล่รางวัลจาก กระทรวงศึกษาธิการ เเละเข้าคารวะ นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึก สันติไมตรี