• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

นายชนกันต์ สมบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กเเละเยาวชนดีเด่น

09012562m.01

นายชนกันต์ สมบูรณ์ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กเเละเยาวชนดีเด่น ได้รับโล่รางวัลจาก กระทรวงศึกษาธิการ เเละเข้าคารวะ นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึก สันติไมตรี