• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสตูล