• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

S  15012562

แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต