• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

Director Lee Non Jo ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี

17012562m01

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมรับมอบทุนการศึกษา
ซึ่ง Director Lee Non Jo ครูอาสาสมัครชาวเกาหลีมอบให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด 35,000 บาท
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต